Alkoholbehandling

Frit valg alkoholbehandling

Sundhedsloven § 141

Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere.

Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling.

Stk. 5. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det.

Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor.

 

Det betyder, at du har ret til at vælge hvor i landet du vil modtage behandling.
Behandlingen er gratis for dig og du har mulighed for at være anonym.
Du kan dog ikke være anonym hvis du, i forbindelse med din behandling, får udskrevet medicin af misbrugscentret (f.eks. Antabus)

Hvis du er i tvivl om hvad du har ret til kan du altid kontakte misbrugscentret personligt eller telefonisk og få råd og vejledning.