Høring af kvalitetsstandard

Høring af kvalitetsstandard

for social behandling af stofmisbrug


Uddannelse, Børn og Familieudvalget og Social og Ældreudvalget besluttede hhv. 8. maj og 10. maj 2023 at sende kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug i høring forud for politisk behandling.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Høringssvar kan sendes pr. mail til socialogsundhed@assens.dk

Frist for høringssvar er 1. juni 2023.

 

Du gøres opmærksom på, at dit høringssvar inkl. bilag vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre almindelige personlige oplysninger, som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentligt tilgængelig.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger, du skriver i dit høringssvar.

Høringssvar med følsomme personoplysninger vil ikke blive offentliggjort, men fremlagt som lukket bilag for Byrådet.