Pårørende

Pårørende

- til dig, der er tæt på et menneske, med et problematisk forbrug.

Aktuel status på samtaler

Pga. reducerede ressourcer kan der desværre ikke tilbydes pårørendesamtaler.

Hvad er en pårørendesamtale

  • Vi fortæller dig om medafhængighed og afhængighed.

  • Du får mulighed for at fortælle om dine problemer ved at være pårørende til en person med misbrug.

  • Hvordan er rollefordelingen i familien.

  • Du lære at sige fra, lytte til egne behov og slippe kontrollen.

  • Samtalen varer ca. 1 time

  • Tilbuddet består af 5 samtaler. 

Som pårørende er du også velkommen til at kontakte os, hvis du er bekymret og har brug for råd og vejledning til, hvordan du bedst muligt kan hjælpe en person med et misbrug.