Skip til hoved indholdet
    Hjem Stofbehandling Frit valg af stofbehandling

Frit valg af stofbehandling

Behandlingen er gratis for dig og du har mulighed for at være anonym.

Behandlingen er gratis for dig og du har mulighed for at være anonym. Du kan dog ikke være anonym hvis du, i forbindelse med din behandling, får udskrevet medicin

Serviceloven § 101

Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere.

Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen.

Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til
efter stk. 1.

 

Det betyder at du har ret til at vælge mellem offentlige og private godkendte behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, kommunen har visiteret til.
At behandlingstilbuddet skal være af ”tilsvarende karakter”, betyder at du f.eks. ikke kan vælge et døgn- eller et dag tilbud hvis du er visiteret til ambulant behandling.
Du skal være opmærksom på, at der ikke mulighed for frit valg af behandlingstilbud hvis du ønsker at være anonym i den ambulante behandling.

Det frie valg gælder også hvis du skal i behandling med substitutionsmedicin (f.eks. Suboxone eller Metadon).

Hvis du er i tvivl om hvad du har ret til kan du altid kontakte misbrugscentret personligt eller telefonisk og få råd og vejledning.

Stofmisbrugsbehandling er gratis for dig uanset hvor i landet du modtager behandling

Assens Misbrugscenter
Dærupvej 5
5620 Glamsbjerg

Telefon: 64 74 79 70
misbrugscenter@assens.dk

Telefontider

Nyttige links